بابابرفی
نوشته: جبارباغچه بان
تصویرگر: آلن بایاش
نشر: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

حالا که در ماه دی  تصویرهایی از آدم برفی را  با هم می بینیم ، خوب است نگاهی به کتاب  بابابرفی نوشته  جبارباغچه بان بیندازید.
این کتاب یک قصه زیبا از  بچه هایی است که با کمک هم یک آدم برفی درست می کنند.
تهیه و خواندن این کتاب را به همه خانواده ها ، معلمان و مربیانی که با کودکان کار می کنند پیشنهاد می دهیم.
این کتاب یکی از اولین سری کتاب هایی است که کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در پیش از انقلاب منتشر کرد و هنوز خوانندگان بسیاری دارد.

دیدگاه بگذارید

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.