شاهزاده خانم باران
شاهزاده خانم باران

شاهزاده خانم باران

7 در انبار

  • نویسنده: گیتا گرکانی
  • تصویرگر: سحر دانشی
  • مدیر هنری و طراح‌گرافیک: منصوره کاظمی
  • موضوع: داستان
  • تعداد صفحه: 44
  • شابک: ISBN 978-964-7364-96-6
  • تهیه شده در موسسه پژوهشی کودکان دنیا
  • ناشر: انتشارات کارگاه کودک

440,000 ریال

7 در انبار