مرغابی‌ها
مرغابی‌ها

مرغابی‌ها

15 در انبار

  • نویسنده: محمد خلیلی
  • تصویرگر: شیوا کهن
  • مدیر هنری و طراح‌گرافیک: منصوره کاظمی
  • موضوع: داستان
  • تعداد صفحه: 24
  • شابک: ISBN 978-622-99971-8-57
  • تهیه شده در موسسه پژوهشی کودکان دنیا
  • ناشر: انتشارات کارگاه کودک

480,000 ریال

15 در انبار