اسباب‌بازی - جلد ششم از مجموعه کتاب مرجع

اسباب‌بازی – جلد ششم از مجموعه کتاب مرجع

موجود نمیباشد

  • زیر نظر: ناصر یوسفی
  • ویراستار: نسرین نافعی
  • تصویرگر: سمیه علیپور
  • طراحی روی جلد: منصوره کاظمی
  • موضوع: از مجموعه کتاب‌های مرجع آموزش کودکان خردسال | جلد 6
  • تعداد صفحه: 192
  • شابک: ISBN 978-964-7364-68-3
  • تهیه شده در موسسه پژوهشی کودکان دنیا
  • ناشر: انتشارات کارگاه کودک