نامه مربی شماره 50 - ویژه‌ی مدیریت و کودکان (2)
نامه مربی شماره 50 - ویژه‌ی مدیریت و کودکان (2)

نامه مربی شماره 50 – ویژه‌ی مدیریت و کودکان (2)

موجود نمیباشد

زیر نظر: هیات مدیره‌ی موسسه پژوهشی کودکان دنیا
به كوشش: هنگامه بازرگانی
همكاران اين شماره: محتم رواقی اردبیلی، زهرا خبازبهشتی، سارا صدیق، امید فروتن‌نژاد، خديجه قربانی، مريم محمدی، سمانه محمودی، حدیث نداف، پویا نیک‌جو
صفحه‌آرا: آوا ذاکری‌ فردی
منابع تصاوير: اينترنت، انجمن‌های منطقه‌ای دوستدار کودک،
نشریه‌ی محک شماره 36 و 37، شورای کتاب کودک

50,000 ریال

در انبار موجود نمی باشد