سلام به آبان -ماه به ماه با کودکان خردسال/جلد 2

سلام به آبان -ماه به ماه با کودکان خردسال/جلد 2

43 در انبار

  • تهیه شده در موسسه پژوهشی کودکان دنیا
  • زیر نظر: ناصر یوسفی و زهرا فرمانی
  • هم کاران این شماره به ترتیب حروف الفبا:
    ساناز اعتمادی، اکرم امینایی، ویدا حیدری، صونا زنده دل، زهرا عندلیبی، زهرا عروجی
  • تصویرگر: نگین حسین زاده
  • موضوع: کتاب کار با کودکان
  • تعداد صفحه: 132
  • شابک: ISBN 978-964-7364-80-5
  • ناشر: انتشارات کارگاه کودک

520,000 ریال

43 در انبار