آشپزی ملل - هندوستان

آشپزی ملل – هندوستان

1 Review

72 در انبار

مجموعه آشپزی ملل – جلد3 :هندوستان
نویسنده: ویدا حیدری
تصویرگر: حسین آسیوند
موضوع: آشپزی همراه با کودکان
تعداد صفحه: 32
شابک: ISBN 978-964-7364-81-2
تهیه شده در: موسسه پژوهشی کودکان دنیا
ناشر: انتشارات کارگاه کودک

500,000 ریال

72 در انبار