آموزش مقدمات ریاضی/ویژه کودکان کلاس آمادگی

آموزش مقدمات ریاضی/ویژه کودکان کلاس آمادگی

91 در انبار

موضوع: آموزش مفاهیم بنیادین ریاضی به کودکان

تهیه شده در موسسه پژوهشی کودکان دنیا

تهیه و تنظیم: فریبا کیهانی

تعداد صفحه: 72

شابک: 964-91516-3-x

ناشر: انتشارات کارگاه کودک

290,000 ریال

91 در انبار