.
.
در طی نامه‌ای از طرف سازمان بهزیستی کشور به دفاتر امور کودکان و نوجوانان بهزیستی در استان‌ها و شهرهای مختلف، مجموعه‌ای از کتاب‌های موسسه را در قالب پیشنهاد به مهدهای کودک معرفی شد تا پس از بررسی و در صورت نیاز کودکان خود از آن‌ها به عنوان کتاب کار و کتاب مرجع استفاده کنند. علاوه بر کتاب‌های موسسه چندین کتاب از ناشران دیگر نیز پیشنهاد شده‌است.
این رفتار عملکردِ رشدیافته‌ای است که جا دارد از آن قدردانی شود. چرا که همیشه رسم بر این بوده که مراکز رسمی آموزشی فقط چند کتاب محدود را معرفی می‌کردند و اخطار می‌دانند که فقط از این کتاب ها استفاده شود.
اما این بار بهزیستی کشور چندین کتاب به مهدهای کودک پیشنهاد داده و حق انتخاب را برای آن‌ها باز گذاشته است.

کتاب‌های کار کودک

کتاب‌های داستان

منابع مرکز آموزش مشارکتی

فروش اینترنتی نشریه نامه مربی شروع شد

نشريه‌ی نامه‌ی مربی نشريه‌ای تخصصی در حوزه رشد و تكامل كودكان خردسال است. انتشار اين نشريه از سال 1375 در مؤسسه پژوهشی كودكان دنیا به سردبیری خانم هنگامه بازرگانی و به صورت داخلی آغاز شد و تاكنون 75 شماره از آن چاپ شده است.
بعدها نشريه هر دو ماه یک بار به شكل ويژه‌نامه انتشار یافت و آخرین شماره آن در تابستان 1394 به چاپ رسید. در هر شماره ويژه‌نامه، مقاله‌های گوناگون و جامعی در ارتباط با یک موضوع واحد ارايه شده است.

علاقه مندان، می توانند شماره های گوناگون نشریه را از اینجا تهیه نمایند.

بازگشت به بالا