نمایش 55–72 از 139 نتیجه

رویکردهای آموزشی (در کار با کودکان خردسال)

500,000 ریال

الگوی کودک سالم

190,000 ریال

کتاب واحد کار (1) – واحدهای کار برای مراکز پيش دبستان

300,000 ریال

نگاهی به مبانی مشارکت و کار گروهی

90,000 ریال 81,000 ریال

اسناد مربوط به کودکان

90,000 ریال 81,000 ریال

آن چه از پی پی جوراب بلند آموختيم

80,000 ریال

ايده هايی برای ترويج هنر کودکان

70,000 ریال 63,000 ریال

راهنمای ارزشیابی برای آموزش مشارکتی

70,000 ریال 63,000 ریال

مشارکت راهبردی برای توسعه ی بهتر زندگی کودکان

60,000 ریال 54,000 ریال

پیش پژوهش های طرح تحقیقاتی آموزش مشارکتی مبتنی بر روان شناسی انسان گرا (2)

50,000 ریال 45,000 ریال

مشارکت مفاهیم پایه و مقدماتی پیرامون مشارکت (1)

50,000 ریال

از تجربه‌های کار با کودکان(جلد اول)

90,000 ریال

از تجربه کار با کودکان (جلد دوم)

80,000 ریال

از تجربه کار با کودکان (جلد سوم)

70,000 ریال

واحد کار جشن

70,000 ریال 63,000 ریال

واحد کار گیاهان

70,000 ریال

جنبش و حرکت در نمایش و بازی های نمایشی

70,000 ریال

کار با کودکان با نیازهای ویژه (جلد 1)

120,000 ریال 108,000 ریال
بازگشت به بالا