ناموجود

موجود نمیباشد

سنجش

چرا مدرسه دوستدار کودک؟ مدرسه يکي از تجربه هاي مشترک جهاني اکثر کودکان است که از طريق آن جوامع، جوانان خود را براي آينده آماده ميسازند. هر روز بيش از يک بيليون کودک در مدرسههاي ابتدايي و راهنمايي درس ميخوانند: 689 ميليون کودک در سطح ابتدايي و 350 ميليون کودک در مقطع راهنمايي و دبيرستان هستند. آنها در ساختمانهاي دايمي يا موقتي، در چادرها و يا زير درختان تجربهي يادگيري را با هم سهيم ميشوند و تواناييهايشان را رشد داده و زندگي خود را غنا ميبخشند. اما مدرسه هميشه براي کودکان تجربهاي خوشايند نيست. ممکن است تجربه لرزيدن در سرما يا ساختمانهاي سرد و يا از گرما کلافه شدن در فضاهاي داغ و يا کم هوا باشد. ممکن است تجربه ي ايستادن در کلاسهاي بدون ميز و صندلي، گرسنه، تشنه و ناسالم ماندن بوده و يا ممکن است تجربهي ترس از تنبيه، تحقير و زورگويي و يا حتي خشونت در دستهاي آموزگاران و يا همکلاسيها باشد. اين موقعيتها مانع يادگيري ميشوند. اين موقعيتها زماني که دانشآموزان، آموزگاراني توانمند يا کتابهاي با کيفيت نداشته باشند. حتي بدتر هم ميشود. علاوه بر اين زماني که مدرسهها فاقد سرويس بهداشتي، آب سالم و يا نيروي برق باشند، يادگيري ناکام ميماند. اما چالشي ديگر: حدود 101 ميليون کودک مقطع ابتدايي در جهان اصلاً به مدرسه نميروند و اما وحشتناکتر وضعيت تاسفانگيزي است که تا کنون ميليونها کودک در مدارس تحمل مي کنند، شرايطي که نقطهي مقابل آموزش، سلامت کودکان و آينده آنان است. تنها در مدرسه نيست که کوکان با چالشهاي منفي روبه رو هستند. بلکه خانه و محيط اجتماعي هم کودک را با چالشهايي رو به رو کرده و وضعيت آنها را براي ثبت نام در مدرسه، حضور مرتب، تکميل دورهي تحصيلي و يا رسيدن به سطح آموزشي بالاتر سخت مينمايد. تغذيه و آب آشاميدني ناسالم، سوءتغذيه، هجوم انگلها، محيط غير بهداشتي، فقر مزمن، کارهاي روزانهي خانه، روشها و اعتقادات سنتي آسيب زننده، پرجمعيت بودن خانوارهاي بومي، تبعيض جنسيتي، بيماران اچ، آي، وي و ايدز، خشونت بومي، کمبودهاي مراقبتي کودک و شيوع فزاينده و شديد بلاياي طبيعي که مربوط به تغييرات آب و هوايي است، همه و همه عواملي هستند که مانع کودک براي حضور در مدرسه و تکميل دورهي تحصيلياش ميشوند. بنابراين مدرسهها بايد کودک را به صورت کل و همه جانبه در نظر بگيرند، يعني خانواده و محيط اجتماعي، موانع ديگر کودک از بازماندن در ادامه تحصيلش را هم بررسي نمايند. تحقق اهداف توسعه هزارهي سوم در زمينهي آموزش نه تنها نيازمند آن است که همهي کودکان در مدرسه ثبت نام شود، حتي بايد از اين موضوع که همهي مدارس به نفع همهي کودکاني که مسئووليت آنان به عهدهي مدرسه گذاشته شده، کار ميکنند، اطمينان يابند. پس بايد مدارسي ايمن و حمايتي همراه با آموزگاران آموزش ديده و منابع امکاناتي کافي و فضاي مناسب براي يادگيري تامين شوند. دانستن اين مساله که کودکان متفاوت با شرايطي متفاوت روبه رو هستند و نيازهاي متفاوتي دارند، موجب ميشود تا چنين مدارسي بر اساس آن چه که کودک از خانه و جامعه اش ميآورد ساخته شده و همچنين همهي کمبودهاي خانه و محيط را جبران مينمايد. آنها کودکان را توانمند ميسازند تا به حداقل دانش و مهارت پيشنهاد شده در محتواي آموزش برسند. مدارس همچنين به کودکان کمک ميکنند تا توانايي فکر کردن و منطق آوردن را بياموزند و احترام به خود و ديگران را ياد گرفته تا به عنوان فرد، عضو جامعه و شهروند جهاني به حداکثر توان بالقوهشان برسند. مدارس دوستدار CFS مفهومي چند بعدي از کيفيت را شامل ميشوند و همهي نيازهاي کودک به عنوان يادگيرنده را در نظر ميگيرند. نمونهاي از راهنماي مدارس دوستدار کودک مدارسي که در مناطق مختلف به شيوههاي متفاوت از نظامهاي رسمي کار ميکنند، ميتوانند راههايي را براي بهبود کيفيت آموزش نشان ميدهند. در اين مجموعه ويژگيهاي مهم چندين نمونه از مدارس دوستدار کودک را خلاصه شده است تا الگوي اوليهاي را که جهت توسعهي ظرفيتهاي ملي براي طراحي و اجراي مدارس دوستدار کودک در کشورهاي بيشتري ارايه دهد. اين الگو همچنين ميتواند کشورها را براي تعيين استاندارهاي مدارس دوستدار کودک و طرحهاي آموزشي خود توانمند کند. با اين حا ل يک راهنماي تک بعدي نميتواند همهي اهداف قدرتمند اين برنامه را نشان دهد. بنابراين اين راهنماي حاضر قسمتي از بستهي آموزشي است براي توانمند سازي با استفاده از نمونههاي مدارس دوستدار کودک و مجموعهاي از مطالعات ميداني تا مبناي اصلي مدارس دوستدار کودک را در برنامههاي متفاوت نشان داده شود.

شابک

978-964-7364-47-8

شمارگان

5

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “مدرسه های دوست​دار کودک”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

بازگشت به بالا