نمایش دادن همه 11 نتیجه

از خشونت تا صلح – فعالیت هایی صلح آمیز برای گروه های نوجوانان

90,000 ریال

با ما به دنیای مری پاپینز بیایید

90,000 ریال

راهنمای ارزشیابی برای آموزش مشارکتی

70,000 ریال

مشارکت راهبردی برای توسعه ی بهتر زندگی کودکان

60,000 ریال

نگاهی به مبانی مشارکت و کار گروهی

90,000 ریال

ايده هايی برای ترويج هنر کودکان

70,000 ریال

اسناد مربوط به کودکان

90,000 ریال

آن چه از پی پی جوراب بلند آموختيم

80,000 ریال

مدرسه های دوست​دار کودک

مشارکت مفاهیم پایه و مقدماتی پیرامون مشارکت (1)

50,000 ریال

پیش پژوهش های طرح تحقیقاتی آموزش مشارکتی مبتنی بر روان شناسی انسان گرا (2)

50,000 ریال
بازگشت به بالا