سلام به آذر – ماه به ماه با کودکان خردسال/جلد 3

63 در انبار

  • تهیه شده در موسسه پژوهشی کودکان دنیا
  • زیر نظر: ناصر یوسفی و زهرا فرمانی
  • هم کاران این ماه:
    ساناز اعتمادی، افسون میرفخرایی، اکرم امینایی، ویدا حیدری، صونا زنده دل، بهزاد عبدوی، زهرا عندلیبی
  • تصویرگر: نگین حسین زاده
  • موضوع: کتاب کار با کودکان
  • تعداد صفحه: 144
  • شابک: ISBN 978-964-7364-89-8
  • ناشر: انتشارات کارگاه کودک

130,000 ریال 104,000 ریال

63 در انبار