عروسک شنل قرمزی

موجود نمیباشد

طرح: فریبا کیهانی

ساخته شده در: شرکت تعاونی کوی زنان سیزده آبان

موضوع و هدف: این کتاب بر اساس داستان معروف شنل قرمزی تنظیم شده است.

زیر نظر: موسسه پژوهشی کودکان دنیا

30,000 ریال

در انبار موجود نمی باشد