مکعب مفهومی

موجود نمیباشد

طرح: فريبا كيهانی

اجرا: نجمه باقری

موضوع و هدف: آشنایی کودک با شکل های گوناگون به کمک 6 وجه مکعب

تهيه شده در: موسسه پژوهشی كودكان دنيا

۱۹,۰۰۰ ریال

در انبار موجود نمی باشد