دفتر خاطرات من

کد کالا:ISBN 964 91516 4 8

82 تا موجودی

موضوع: دفتر خاطرات کودک با کمک نقاشی

تهیه شده در موسسه پژوهشی کودکان دنیا

تعداد صفحه: 24

شابک: 964-91516-4-8

ناشر: انتشارات کارگاه کودک

50,000 ریال

82 در انبار