یک تکه ابر
یک تکه ابر

یک تکه ابر

16 در انبار

  • نویسنده: احمدرضا احمدی
  • تصویرگر: سعیده زرندی
  • مدیر هنری و طراح‌گرافیک: منصوره کاظمی
  • موضوع: داستان
  • تعداد صفحه: 20
  • شابک: ISBN 978-622-99971-4-7
  • تهیه شده در موسسه پژوهشی کودکان دنیا
  • ناشر: انتشارات کارگاه کودک

240,000 ریال 216,000 ریال

16 در انبار