مراقب باشیم (پیشگیری از سوانح سوختگی) 1
مراقب باشیم (پیشگیری از سوانح سوختگی) 1

مراقب باشیم (پیشگیری از سوانح سوختگی) 1

موجود نمیباشد

  • تهیه شده در:
    موسسه پژوهشی کودکان دنیا، انجمن ققنوس(حمایت از بیماران سوخته)، مرکز تحقیقات سوختگی دانشگاه علوم پزشکی ایران
  • نویسنده: زهرا فرمانی
  • زیر نظر: محمد جواد فاطمی و توران باقری
  • تصویرگر: سارا نارستان
  • موضوع: آموزش ایمنی
  • تعداد صفحه: 64
  • شابک: ISBN 978-964-7364-88-1
  • ناشر: انتشارات کارگاه کودک

70,000 ریال

در انبار موجود نمی باشد