نامه مربی شماره 47
نامه مربی شماره 47

نامه مربی شماره 47

In Stock

  • نشریه داخلی شماره ی 47 – بهمن و اسفنذ 1386
    ویژه نامه نوروز و کودک
  • زیر نظر هیات مدیره موسسه پژوهشی کودکان دنیا
  • به کوشش: هنگامه بازرگانی
  • صفحه آرایی: علی دلدار
  • منابع تصاویر: نشریه بادبادک (پیک نوروزی 1387) – اینترنت
    [پس از تکمیل فرآیند خرید، لینک دانلود کتاب به ایمیل (فعال و معتبر) شما که هنگام انجام سفارش ثبت کرده‌اید؛ فرستاده خواهد شد.]

50,000 ریال