مشارکت راهبردی برای توسعه ی بهتر زندگی کودکان

مشارکت راهبردی برای توسعه ی بهتر زندگی کودکان

موجود نمیباشد

مشارکت راهبردی برای توسعه ی بهتر زندگی کودکان
از مجموعه منابع مرکز آموزش مشارکتی کودکان دنیا -3

  • تهیه شده در: موسسه پژوهشی کودکان دنیا
  • تعداد صفحه: 56
  • چاپ اول: 1393
  • شابک: ISBN 978-964-7364-66-9
  • ناشر: انتشارات کارگاه کودک

60,000 ریال

در انبار موجود نمی باشد