راهنمای ارزشیابی برای آموزش مشارکتی

راهنمای ارزشیابی برای آموزش مشارکتی

موجود نمیباشد

راهنمای ارزشیابی برای آموزش مشارکتی
از مجموعه منابع مرکز آموزش مشارکتی کودکان دنیا -4

  • تهیه شده در: موسسه پژوهشی کودکان دنیا
  • تعداد صفحه: 80
  • چاپ اول: 1393
  • شابک: ISBN 978-964-7364-67-7
  • ناشر: انتشارات کارگاه کودک

70,000 ریال

در انبار موجود نمی باشد