زنبورها مشغول کار و بازی هستند

زنبورها مشغول کار و بازی هستند

78 در انبار

نویسنده: ام میتلد دلاند
تصویرگر: لین مارتین
ترجمه و تالیف: اکرم امینایی
تعداد صفحه: 32
چاپ دوم 1395
شابک: ISBN 978-964-7364-49-2
ناشر: انتشارات کارگاه کودک

100,000 ریال 90,000 ریال

78 در انبار