تازه‌ترین کتاب‌های چاپ‌شده

468-60
نامه مربی- شماره 75-1

فروش اینترنتی نشریه نامه مربی شروع شد

نشریه‌ی نامه‌ی مربی نشریه‌ای تخصصی در حوزه رشد و تکامل کودکان خردسال است. انتشار این نشریه از سال ۱۳۷۵ در مؤسسه پژوهشی کودکان دنیا به سردبیری خانم هنگامه بازرگانی و به صورت داخلی آغاز شد و تاکنون ۷۵ شماره از آن چاپ شده است.
بعدها نشریه هر دو ماه یک بار به شکل ویژه‌نامه انتشار یافت و آخرین شماره آن در تابستان ۱۳۹۴ به چاپ رسید. در هر شماره ویژه‌نامه، مقاله‌های گوناگون و جامعی در ارتباط با یک موضوع واحد ارایه شده است.

علاقه مندان، می توانند شماره های گوناگون نشریه را از اینجا تهیه نمایند.

نامه مربی- شماره 68-1
بازگشت به بالا