فروش اینترنتی نشریه نامه مربی شروع شد

نشريه‌ی نامه‌ی مربی نشريه‌ای تخصصی در حوزه رشد و تكامل كودكان خردسال است. انتشار اين نشريه از سال 1375 در مؤسسه پژوهشی كودكان دنیا به سردبیری خانم هنگامه بازرگانی و به صورت داخلی آغاز شد و تاكنون 75 شماره از آن چاپ شده است.
بعدها نشريه هر دو ماه یک بار به شكل ويژه‌نامه انتشار یافت و آخرین شماره آن در تابستان 1394 به چاپ رسید. در هر شماره ويژه‌نامه، مقاله‌های گوناگون و جامعی در ارتباط با یک موضوع واحد ارايه شده است.

علاقه مندان، می توانند شماره های گوناگون نشریه را از اینجا تهیه نمایند.

بازگشت به بالا