%da%a9%d8%a7%d8%b1%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%a7%d8%b2-%d9%be%db%8c%d9%84%d9%87-%d8%aa%d8%a7-%d9%be%d8%b1%d9%88%d8%a7%d9%86%d9%87-jpg-2براى رشد سازمانمان چه باید کرد؟

کارگاه از پیله تا پروانه

ویژه مدیران سازمان های غیر دولتی
موسسه پژوهشی کودکان دنیا با همکاری شبکه دوستداران کودک کارگاه یک روزه از پیله تا پروانه را برگزار می کند. این دوره آموزشی فقط ویژه مدیران سازمان های غیردولتی است.. داوطلبان برای ثبت نام در دوره می توانند اقدام کنند.
-این دوره فقط ویژه مدیران و اعضای هیات مدیره سازمان های غیر دولتی است.
-شرکت کنندگان می بایست یک معرفی نامه از سازمان خود براى ثبت نام ارایه دهند .
-هزینه ثبت نام یک صد هزار تومان است. سازمان های عضو شبکه از پنجاه درصد تخفیف برخوردار هستند.
این دوره توسط گروهی که برای ساختار مدیریت سازمانی کار می کنند اداره می شود.
زمان کارگاه پنج شنبه 4 آذر از ساعت 9 تا 16
علاقه مندان براى ثبت نام با این شماره تلگرام تماس بگیرند.
09123527431

دیدگاه بگذارید