کارگاه آموزش علوم موسسه پژوهشی کودکان دنیا در بابل
قابل توجه مربیان و معلمان علوم
موسسه پژوهشی کودکان دنیا شما را دعوت می کند تا در کارگاه تخصصی آموزش علوم که در شهر بابل برگزار می شود شرکت کنید.
این کارگاه با حضور ۵ تسهیل گر از مرکز آموزش مشارکتی اجرا خواهد شد.
این دوره فرصتی است تا بتوان با دیگر دیدگاه های آموزش علوم به کودکان آشنا شد.
زمان چهارم و پنجم شهریور
شماره تماس ۰۹۱۱۱۱۷۷۱۲۹

دیدگاه بگذارید