نشست همفکری نیازهای کودکان همدان

قابل توجه انجمن ها ، سازمان ها و نهادهای دوستدار کودک در شهر همدان
بدینوسیله از مدیران و مسوولين سازمان های دوستدار کودک در شهر همدان دعوت می شود تا در نشست همفکری شرکت نمایند.
برنامه کارگاه
1 – شناسایی نیازهای کودکان در شهر همدان
2 – اولویت بندی نیازها
3 – کارهایی که می توان بر اساس اولویت ها انجام داد.

تاریخ : یازدهم شهریور
زمان : 3 تا 7 بعد از ظهر
براى کسب اطلاعات بیشتر لطفا با ما تماس بگیرید.
09122205996

 

دیدگاه بگذارید