نشست شبكه دوستداران كودك مشهد بهمن 95-1نشست شبكه دوستداران كودك در مشهد
پنج شنبه هفت بهمن ٩٥از ساعت ٨/٣٠ تا ١٢/٣٠

همه سازمانهاى دولتى، غيردولتى، مؤسسات فعال در حوزه كودك و خانواده را برای حضور در این برنامه دعوت می کنیم.

  • مكان : بوستان كوهسنگى، جنب پارك بازى كودكان، سالن اجتماعات فرهنگسراى كودك و آينده
  • امور بانوان و خانواده استاندارى خراسان رضوى
  • شبكه دوستدار كودك ايران, مؤسسه پژوهشى كودكان دنيا
  • انجمن دوستداران كودك و خانواده خراسان
    لطفا جهت نام نويسى نام، نام خانوادگى، نام سازمان و مؤسسه را به تلگرام 09155584909  پيامك نماييد.

دیدگاه بگذارید