موسسه پژوهشی کودکان دنيا يک سازمان تخصصي، پژوهشي و مستقل است که از سال 1373 به همت جمعي از مربيان، مدرسان، نويسندگان و کارشناسان آموزش کودکان خردسال فعاليت خود را آغاز کرده ا ست.

کمک به زندگي سالم و شايسته براي همه کودکان خردسال و فراهم کردن فرصتهاي مناسب رشد همه جانبه براي آنها، دورنمايي است که موسسه براي تمامي کودکان متصور است.

توجه به برنامه هاي مراقبت براي رشد و تکامل کودکان خردسال از همان بدو تولد موجب خواهد شد تا کودکان بتوانند به حداکثر تواناييها و استعدادهاي خود دست يابند.

اهداف موسسه پژوهشي کودکان دنيا

1- کمک به گسترش برنامه‌هاي مراقبت براي رشد و تکامل کودکان خردسال

2- عمومي ساختن آموزش پيش از دبستان به عنوان يکي از حقوق اساسي کودکان خردسال

3- توانمندسازي مراقبان کودک در حمايت و مراقبت از رشد و تکامل کودکان خردسال

4- توجه به برنامه‌هاي غيررسمي و غيرمتمرکز در آموزش کودکان خردسال

فعاليت‌های در دست کار

– آماده‌سازي منظم کتاب‌هاي مرجع آموزش پيش از دبستان

– توجه به ايمني دوران بارداري با تمرکز بر آرامش مادر.

– برنامه ريزي براي مراقبت ويژه از نوزادان.

– فعال کردن شهرستانهاي ديگر براي تاسيس انجمن‌هاي منطقه ای.

– جلب مشارکت برنامه ريزان و سياستگذاران براي پيشبرد و سند ملي در حمايت از کودکان خردسال.

– حمايت و ترويج الگوهاي مختلف آموزش کودکان در جامعه آموزشي ايران.

– اجراي طرح جاده‌هاي ايمن به نفع کودکان براي کمک به کم کردن حوادث جاده‌اي کودکان.

– اجراي طرح شهر و محله‌هاي دوست‌دار کودک

– ترغيب سازمانهاي مختلف دولتي و غيردولتي و نهادهاي مدني در حمايت از برنامه‌هاي مرتبط با مسايل کودکان.

– حساس سازي جامعه محلي نسبت به کودکان

– تدوين، مستندسازي و مدل سازي دستاوردهاي موسسه در حمايت از کودکان خردسال.

بخشي از فعاليتهاي انجام شده

1- آماده سازي کتابهاي مرجع آموزش پيش از دبستان براي مربيان و مراقبان کودکان خردسال. در تهيه اين منابع گروه بزرگي از کارشناسان آموزش کودکان خردسال در ايران فعاليت مشارکت ميکنند. (از 1373 تا کنون)

2- تهيه برنامه راديويي نسل فردا براي آن دسته از خانواده‌هايي که نميتوانند کودکان خود را به مهد بفرستند. (از 1373-1375)

3- گسترش مهدهاي روستايي (از 1376 تا کنون)

4- آموزش مربيان وزارت آموزش و پرورش با روشهاي جديد آموزش براي کار با کودکان خردسال (1378-1375)

5- طرح ياري کودک به کودک براي مراقبت از کودکان خردسال توسط دانش آموزان، اجرا شده در روستاهاي 3 استان محروم کشور 1376.

6- سازمان دهي مهدهاي کودک براي کودکان پناهنده در اردوگاههاي مهاجرين افغان و عراقي 1376

7- اجراي طرح “مربيان سيار” در مناطق حاشيه شهر تهران و شهرهاي بزرگ کشور 1380-1376

8- توسعه برنامه‌هاي آموزش خانواده در حمايت از کودکان 1378 تا کنون.

9- مشارکت در طرح سراسري مراقبت براي رشد و تکامل کودکان خردسال با همکاري 3 وزارتخانه و 8 سازمان دولتي و 2 سازمان بين‌المللي 1383-1379

10- ترويج مراحل رشد کودک بر اساس طرح بين‌المللي يونيسف از 1379 تا کنون.

11- گسترش فرهنگ صلح به مناسبت دهه جهاني فرهنگ صلح از 1379 تا کنون.

12- طراحي و توليد کتابهاي پارچه‌اي براي نوزادان و کودکان معلول.

13- اجراي طرح حمايت و تاسيس انجمنهاي غيردولتي در شهرهاي مختلف کشور براي حمايت از کودکان خردسال از 1378 تا کنون.

14- برگزاري دورهه‌اي آموزشي براي کارشناسان سازمانهاي دولتي براي ضرورت برنامه‌ريزي براي کودکان خردسال.

15- تهيه جزوهه‌اي آموزشي براي مربيان مهدهاي روستايي در 3600 روستاي کشور 1385.

16- توسعه مهدهاي رايگان و نيمه رايگان در مناطق محروم کشور.

17- انتشار نشريه بادبادک براي کودکان خردسال.

18- تشکيل و حمايت از تعاونيهاي زنان براي حمايت از کودکان .

19- تاسيس اولين خانه مراقبت براي مادران باردار در حاشيه شهر تهران 1381.

20- بسيج منطقه‌اي براي حمايت از کودکان خردسال در شهر زاهدان و تحت پوشش قرار دادن 12000 کودک خردسال در مناطق محروم شهر 1387-1381.

21- حمايت از کودکان آسيب ديده به طور مستمر و منظم

22- انتشار دهها عنوان کتاب براي کارشناسان، دانشجويان، مربيان و والدين کودکان خردسال.

23- حساس کردن بخشهاي مختلف دولت و سازمانهاي غيردولتي براي توسعه آموزش کودکان خردسال در ايران.

24- ترويج برنامه‌هاي شبکه دوستدار کودک .

25- تدوين پيش نويس سند ملي براي حمايت از رشد و تکامل کودکان خردسال.

26- معرفي و ترويج رويکردهاي آموزشي در ايران.

27- کمک به راه اندازي مجموعه آموزش مشارکتی براي معرفي نظامهاي مختلف آموزشي ديگر در ايران.

28- تاسيس مرکز آموزش مشارکتي مبتني بر روانشناسي انسانگرا 1383

29- معرفي شهر اَوز به عنوان کانديداي شهر دوستدار کودک 1387

30- اجراي طرح جاده‌هاي امن به نفع کودکان 1390

31- تاسيس خانه‌ي قصه و افسانه براي ترويج فرهنگ بومي

بخشی از دستاوردهاي موسسه

– حساس کردن جامعه نسبت به آموزش کودکان خردسال.

– کمک به ارتقاء کيفي و کمي کودکان تحت پوشش آموزشهاي پيش‌دبستاني.

– برگزاري بيش از 500 دوره آموزش در سراسر کشور و شرکت حداقل 20000 نفر در دوره‌هاي موسسه.

– ترويج برنامه‌هاي فرهنگ صلح در سطح برنامه‌هاي آموزشي کودکان .

– متشکل کردن نيروهاي علاقه‌مند در مناطق مختلف در حمايت از کودکان خردسال.

– تدوين پيش‌نويس سند ملي براي رشد و تکامل کودکان خردسال و ارايه آن به جامعه.

– معرفي نظامهاي مختلف آموزش کودکان در برابر نظام رفتارگرايي موجود.

– شبکه‌سازي فعاليتهاي مرتبط با کودکان در سطح جامعه

موسسه پژوهشي کودکان دنيا

– برنده جايزه اول ترويج علم از سوي بنياد ترويج علم در ايران سال 1380

– کانديداي جايزه آموزش صلح يونسکو، سال 2003 و 2007

– معرفي ويژه دو نمونه از کتابهاي پارچه‌اي موسسه از سوي دفتر بين‌الملي کتاب براي نسل جوانIBBY براي کودکان با نيازهاي ويژه.

– گروه مشورتي صندوق کودکان سازمان ملل (يونيسف) در زمينه برنامه‌هاي مراقبت براي رشد و تکامل کودکان خردسال از 1383-1378

– عضو سازمان بين المللي آموزش کودکان خردسال / آمريکا.

– مشاور يونسکو در زمينه فرهنگ صلح

– عضو شوراي گسترش فرهنگ صلح براي کودکان.

– عضو کميته ملي سياستگذاري براي رشد و تکامل کودکان خردسال.

-کانديداي جايزه آستريدليندگرن 2011

برای ارتباط با موسسه می توانید به دو روش زیرین اقدام نمایید:

وبسایت موسسه پژوهشی کودکان دنیا: www.koodakandonya.org

کانال تلگرام موسسه پژوهشی کودکان دنیا: @koodakandonya

تلفن: 22260210

بازگشت به بالا