برای تهیه کتاب‌‌‌‌‌‌‌‌‍‍‍‍‌های انتشارات کارگاه کودک (موسسه پژوهشی کودکان دنیا) در نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران می‌توانید به
بخش کودک و نوجوان- سالن خانم توران میرهادی- غرفه 65- نشر ماهی مراجعه کنید.

دیدگاه بگذارید