رد پارد پا و آثار جانوران
سعیده بنی اسدی و سعید چراغی
انتشارات ایرانشناسی

معمولا کتاب های علمی در حوزه تالیف در ایران بسیار کم است. هر چه داریم بیشتر کتاب های ترجمه است. به همین خاطر دیدن یک کتاب علمی تالیفی حتما شما را خوشحال می کند.
حال اگر این کتاب علمی تالیفی کتاب جدی، دقیق، هیجان انگیز و پر از کشف باشد دیگر  شما را به هیجان می آورد.
کتاب رد پا کاملا این ویژگی را دارد.
این کتاب می‌کوشد که شیوه های شناسایی حضور انواع جانوران را در طبیعت معرفی کند. این که چگونه می توان فهمید چه حیوان هایی در پیرامون شما بوده اند.
این کتاب در حقیقت یک کتاب مرجع براى معلمان علوم است، اما عکس ها و روند کار براى همه گروه های سنی کودکان بسیار ارزشمند است.

دیدگاه بگذارید

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.