دوره تربیت مربی کودک – اسفند 95

علاقه مندان می توانند با توجه به شرایط زیر جهت ثبت نام اقدام کنند
تاریخ دوره  28 بهمن تا  6 اسفند.
از ساعت  8/30 تا 14
این دوره مجموعه ای از 9 مبحث آموزشی است  که هر روز به یکی از این مباحث پرداخته خواهد شد.

تربیت مربی بهمن 3-مراحل رشد
-رفتار با کودک
-بازی
-نمایش خلاق
-هنر
-رویکردهای آموزشی
-قصه گویی
-حقوق کودک
و …

 

علاقه مندان جهت ثبت نام با ما تماس بگیرند

22260210

دیدگاه بگذارید