دوره آموزشی تعارض در خانواده با خانم دکتر نهاله مشتاق

این دوره در روزهای پنجشنبه هر هفته برگزار می شود.
شروع دوره از پنجشنبه ۷ مرداد
ساعت: ۱۰/۳۰ – ۱۲/۳۰
برای کسب اطلاعت بیشتر با ما تماس بگیرید: ۲۲۲۶۰۲۱۰

دیدگاه بگذارید