دوران همدلی 3دوران همدلی
نویسنده: فرانس دوال
مترجم: حسن افشار
نشر مرکز

نمی دانیم اصطلاح زیست شناس یا حیوان شناس انسان گرا درست است یا نه؟ شاید باید گفت دانشمند زیست شناسی که با نگاهی انسانگرایانه با حیوان ها برخورد می کند!
این  ماجرای کتابی است که ”  فرانس دوال  ” به عنوان یک زیست شناس درباره زندگی حیوان ها ثبت کرده است.
این دانشمند با هزاران نمونه از زندگی میمون ها ، دلفین ها ، انواع پرنده ها ، سگ ها و… نشان می دهد که چگونه حیوان ها با موجودات زنده رفتار همدلانه دارند. این دانشمند در کتاب خود نشان می دهد چگونه  رفتارهای عاطفی مبنای زندگی حیوان هاست.
او در این اثر می کوشد این نظریه  را که جنگ مبنای زیستی دارد،  نقض کند و با الهام از طبیعت به توسعه‌ی جامعه‌ای مهربان‌تر کمک کند.
خواندن این کتاب به ویژه برای معلمان علوم و همه علاقه مندان به زندگی حیوان ها و از جمله انسان ها بسیار مفید است.

دیدگاه بگذارید

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.