نویسنده: جان برناردز
ترجمه: حسین قاضیان
نشر نی

از آنجایی که این کتاب به منظور پایه ریزی رشته مطالعات خانواده در کشور انگلستان  تنظیم شده یک منبع نظری در حوزه خانواده است.کتاب فوق برای کارشناسانی که قصد پژوهش های جدی درحوزه خانواده را دارند،­ بسیار ارزشمند است.
در عین حال این کتاب می تواند براى سیاست گذاران و برنامه ریزان خانواده نیز بسیار کارآمد باشد.

دیدگاه بگذارید

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.