دختران ایران زمین-گرجستانایران زمین

پنج نوجوان به همراه مربیانی از موسسه پژوهشی کودکان دنیا  برای شرکت در جشنواره  بین المللی  فرهنگی  ، راهی گرجستان شدند.
در این جشنواره نوجوانان کشورهای مختلف به گرد هم می آیند تا فرهنگ و هنر سرزمین خود را به اشتراک بگذارند.
امسال پنج نوجوان از 5  منطقه  ایران  عازم این  جشنواره شدند تا افتخارات فرهنگی این سرزمین را با نوجوانان ملل دیگر سهیم شوند.
برای این نوجوانان ایرانی آرزوی موفقیت و سربلندی داریم.

دیدگاه بگذارید