کتاب حق نوشتن

نویسنده: جولیا کامرون
مترجم: سیمین موحد
نشر هیرمند

نوشتن حق همه ماست. حقی که می تواند فضای تکثر و  تنوع را در جامعه گسترش دهد. بسیاری از کتاب ها با چنین موضوعی بیشتر درباره تکنیک های نوشتن صحبت می کنند، اما این کتاب از چرایی نوشتن می گوید. چرا باید بنویسیم و چرا باید از نوشتن لذت ببریم.
جولیا کامرون به  عنوان یک  نویسنده و یک معلم معنوی تجربه های  خود را با خوانندگان خود در نوشتن در میان می گذارد.
تمرین های کتاب و ترجمه موفق خانم  سیمین موحد به ارزش این کتاب بسیار کمک کرده است.
این کتاب براى کسانی که قصد ثبت فعالیت های خود را دارند ، بسیار کارآمد است.

دیدگاه بگذارید

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.