جامعه-شناسی-مردم-مدار

جامعه‌شناسی مردم‌دار
جامعه‌شناسی در قرن بیست و یکم
نوشته‌ی: گروه نویسندگان
مترجم بهرنگ صدیقی
نشر نی

این روزها منابع مرتبط با مبانی انسان گرایی رو به رشد است و جای خوشحالی است که این منابع به آرامی به زبان فارسی ترجمه می شود. چرا که انسان گرایی فقط در حیطه روان شناسی نیست. بلکه فلسفه ، اقتصاد ، سیاست ، جامعه شناسی و…. مبتنی بر انسان گرایی نیز در دنیا زنده و پویاست.
کتاب جامعه شناسی مردم مدار یکی از کتاب های ارزشمند در این حوزه است. این کتاب چیزی فراتر از محدوده منابع خنثی دانشگاهی است.  کتاب فوق می کوشد تا اصول و مبانی جامعه ای را که به منافع بشری فکر می کند، مدون کند. منافعی که در گرو عقب راندن استبداد قدرت ها و  ستم بازار است.
خواندن این کتاب را  به همه علاقه مندان حوزه جامعه شناسی و مردم شناسی و فلسفه انسان گرایی پیشنهاد می کنیم.

دیدگاه بگذارید

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.