پرداختن به مسایل کودکان در هر جامعه نیاز به برنامه‌ریزی، سیاست‌گذاری و تعیین راهبردها و راهکارها دارد. بدون برنامه‌ریزی ملی نمی‌توان منافع کودکان و نوجوانان را تامین کرد.
متاسفانه بسیاری از بخش‌های رسمی کشور برای کودکان و منافع آن‌ها هیچ برنامه‌ای ندارند و یا کودکان را در اولویت‌های برنامه‌ریزی خود نمی‌بینند.
اما موسسه پژوهشی کودکان دنیا در کتابی برنامه ده‌ساله خود را به نفع کودکان مدون کرده‌است و همه گروه‌های دوستدار کودک را دعوت می‌کند که بر اساس چنین دورنمایی فعالیت‌های خود را سازمان‌دهی کنند.
ما همه افراد، کارشناسان و فعالان حوزه کودکان را دعوت می‌کنیم که این برنامه را تهیه‌کرده و جایگاه خود را بر اساس این اهداف تعیین‌کنند.
برای تهیه کتاب برنامه ده‌ساله موسسه پژوهشی کودکان دنیا می‌توانید با ما تماس‌بگیرید.
شماره تماس: ۰۹۱۲۳۲۵۷۴۳۱

دیدگاه بگذارید

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.