با یه فکر بکر چه کار میتوان کرد

در راستای حمایت از ایده های کودکان
با یک فکر بکر چه‌کار ‌می‌توان کرد؟
نویسنده: کوبی یاداما
مترجم: نیلوفر امرایی
ناشر: کتاب های دارکوب
قیمت: 15000 تومان

کتاب “با یک فکر بکر چه کار می توان کرد؟”، کتابی است که به کودکان کمک می کند که خودشان هم از فکرها و ایده های خود مراقبت کنند. اعتماد به نفس داشته باشند، نترسند و ایده های خود را با دیگران در میان گذارند.
خوب است که خانواده ها این کتاب جالب را براى کودکان خود تهیه کنند.

 

دیدگاه بگذارید

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.