با یه فکر بکر چه کار میتوان کرد

در راستای حمایت از ایده های کودکان
با یک فکر بکر چه‌کار ‌می‌توان کرد؟
نویسنده: کوبی یاداما
مترجم: نیلوفر امرایی
ناشر: کتاب های دارکوب
قیمت: 15000 تومان

کتاب “با یک فکر بکر چه کار می توان کرد؟”، کتابی است که به کودکان کمک می کند که خودشان هم از فکرها و ایده های خود مراقبت کنند. اعتماد به نفس داشته باشند، نترسند و ایده های خود را با دیگران در میان گذارند.
خوب است که خانواده ها این کتاب جالب را براى کودکان خود تهیه کنند.

 

دیدگاه بگذارید