با من بخوان

با من بخوان – هما زندیه مؤسسه پژوهشی تاريخ ادبيات کودکان مؤسسه پژوهشی تاريخ ادبيات کودکان، نهادی غيردولتی وناسودبر است که در سال ۱۳۷۹ از سوی پژوهشگرانی که در حوزه ادبیات کودکان فعال بودند، پايه گذاشته شد و اکنون با 15 سال پیشینه فعالیت های گسترده، در سطح ملی و بین المللی به کار خود ادامه … ادامه خواندن با من بخوان