کتاب-بازشناسی-تحلیلی-نظریه-های-مدرن-جامعه-شناسی-مدرنیته-ی-درگذار-نسل-دوم

مدرنیته‌ی درگذار:
نسل دوم ۱۹۶۰-۱۹۱۸
ح.ا.تنهایی
نشر علم

“اصلی ترین محل رخدادِ فکر کردن، پرسش گری است.”
پرسش ها، نظریه ها و رویکردها به ما کمک می‌کنند تا به فهم درستی از واقعیت‌های اجتماعی، فرهنگی، روانی و… دست یابیم.
هر جامعه‌یی همراه با تحولات اجتماعی خود، شیوه‌ی نوینی از اندیشیدن را فراهم می کند.
در این کتاب ما با بررسی تحلیلیِ تعداد مهمی از دستگاه‌های نظری نسلِ دوم نظریه‌پردازان بنیان‌گذار در چهار جستار هستی شناسی، روش شناسی، ایستایی شناسی و پویایی شناسی چون هوسرل، مید، بلومر، مانهایم، فروم و… آشنا می‌شویم. این کتاب جلد هفتم از “مجموعه‌ی تخیل جامعه شناختی در بستر تاریخ جامعه شناسی” است.
برای کسانی که به دنبال درک تازه و بازخوانی جدیدی از نظریه‌های جامعه‌شناسی هستند، این کتاب بسیار آموختنی و کاربردی است.
نویسنده‌ی کتاب فوق، یکی ازسخنرانان هجدهمین گردهمایی موسسه پژوهشی کودکان دنیا است.

 

دیدگاه بگذارید

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.