ایده پردازی خلاقانه
شورای حمایت از ایده ها همه نوجوانان سراسر کشور را دعوت می کند تا در جشنواره ایده تا پروژه شرکت کنند.
– نوجوانان و جوانان 16 تا 20 سال می توانند ایده های خود را در حوزه های مختلف دانش بشری که به بهتر شدن زندگی کمک می کند برای ما بفرستند.
– ایده های نوجوانان مى تواند در زمینه کارهای پژوهشی ، اجرایی ، خدماتی و یا کشف و اختراع باشد.
– ایده هایی را استقبال می کنیم که منافع همگانی در آن دیده شود
مجموعه این ایده ها در جشنواره ای که در شهریور 96 با حضور خود نوجوانان برگزار می شود، ارایه خواهد شد.
ایده هایتان را برای ما بفرستید.
براى اطلاعات بیشتر وارد کانال ایده های نوجوانان شوید.
https://t.me/ideh_proje

دیدگاه بگذارید