دوره قصه گویی با غزال نصیری-2

اولین دوره قصه گویی در آخرین پنج شنبه ماه مرداد برگزار شد. مدرس این دوره خانم غزال نصیری درباره چیستی قصه گویی با علاقه مندان صحبت کرد.
نزدیک به 50 نفر از شهرهای مختلف کشور در این دوره شرکت کردند.
ما در موسسه پژوهشی کودکان دنیا امیدواریم تا دوره فوق فرصتی برای ترویج و احیای سنت قصه گویی در کشورمان شود.
دومین برنامه قصه گویی در آخرین پنج شنبه شهریور برگزار خواهد شد.

 

دیدگاه بگذارید

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.