bagh-shahr-qazvin

پیاده روی خانواده ها در حمایت از باغستان های قزوین

به مناسبت روز درختکاری شبکه دوستداران کودک در شهر قزوین شما را دعوت می کند در حمایت از باغستان های قزوین که در حال تخریب شدن هستند،  در مراسم روز 20 اسفند شرکت کنید.
در این روز سعی می شود اهمیت و ضرورت این باغ ها به کودکان و خانواده ها معرفی شود.
جمعه ساعت 8 صبح

دیدگاه بگذارید